Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn làm việc với tỉnh Lào Cai

Kênh Liên Hệ