Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tiếp Đại sứ các nước: Lào, Nhật Bản, Singapore

Kênh Liên Hệ