Chương trình “Đêm Hội Trăng Rằm” – Ngày hội của các bạn thiếu nhi