Cuộc thi ảnh “Gìn giữ khoảnh khắc hạnh phúc trẻ thơ”