Danh sách đội tuyển tin học trẻ Quận Tây Hồ tham gia thi cấp Thành phố 2017