Đạt điểm 10 lớp 5 mới được đăng ký xét tuyển vào lớp 6 Trung học Thực hành Sài Gòn

Kênh Liên Hệ