Festival tiếng Anh lần thứ nhất và Ngày hội đọc sách lần 2 – Sự kiện không thể bỏ lỡ !