Giảng viên ở Đà Nẵng chế tạo cabin chở bệnh nhân Covid-19

Kênh Liên Hệ