HÀNH TRÌNH 40 MÙA HOA

Trang tổng hợp những hình ảnh, bài viết về những con người đã làm nên hành trình 40 năm lịch sử trường tiểu học Đông Thái

5/5

2018 đến nay

Tập thể Lao động Xuất sắc Cấp Thành Phố

Cán Bộ Quản Lý Giai Đoạn 2018 đến nay:
-
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thuý Minh
- Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Kim Chung
- Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thuý Dung

Favicon 32x32

2016

Nhà giáo Nguyễn Thị Thuý Minh

Cán Bộ Quản Lý Giai Đoạn 2016 - 2017:
-
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thuý Minh
- Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Kim Chung

Favicon 32x32

2015

Tăng thêm 1 Phó Hiệu trưởng

Cán Bộ Quản Lý Giai Đoạn 2015 - 2016:
-
Hiệu trưởng: Vũ Thị Loan
- Phó Hiệu trưởng: Phi Thị Thanh Hương
- Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Kim Chung

Favicon 32x32

2006

Nhà giáo Vũ Thị Loan

Cán Bộ Quản Lý Giai Đoạn 2006 - 2015:
-
Hiệu trưởng: Vũ Thị Loan
- Phó Hiệu trưởng: Phi Thị Thanh Hương

Favicon 32x32

2003

Nhà giáo Phùng Thị Tính

Cán Bộ Quản Lý Giai Đoạn 2003 - 2006:
-
Hiệu trưởng: Phùng Thị Tính
- Phó Hiệu trưởng: Vũ Thị Loan

Favicon 32x32

2000

Chuyển địa điểm

Đến năm 2000 trường tách riêng và có cơ sở riêng tại 31A Võng Thị, nay là 29C Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.
Cán Bộ Quản Lý Giai Đoạn 1995 - 2003:
-
Hiệu trưởng: Vũ Thị Tuyết Mai
- Phó Hiệu trưởng: Phùng Thị Tính

Favicon 32x32

1978

Năm thành lập trường

Trường Tiểu học Đông Thái ra đời năm 1978 tiền thân là trường cấp 1, 2 Đông Thái.
Cán Bộ Quản Lý Giai Đoạn 1978 - 1994:
- Hiệu trưởng: Vũ Thị Hạnh
- Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Đặng
- Hiệu trưởng: Lê Minh Tâm
- Hiệu trưởng: Lưu Mạnh Tuấn
- Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Tiến Lương
- Phó Hiệu trưởng: Đỗ Thị Thảo
- Phó Hiệu trưởng: Bùi Văn Hòa

Favicon 32x32
Kênh Liên Hệ