Honda tặng gần 2 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1