Khai mạc Ngày hội CNTT ngành GD&ĐT Hà Nội lần thứ IV năm 2018