Khai mạc thi đấu các môn thể thao học sinh Quận Tây Hồ 2019