“Khai tử” sổ hộ khẩu, tuyển sinh đầu cấp có gặp khó khăn?

Kênh Liên Hệ