Kỷ niệm 74 năm Thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944-22/12/2018) và ngày Hội quốc phòng toàn dân