Lứa 9X cuối cùng đi thi..thương phụ huynh giữa trưa hè nắng gắt