Những cách đơn giản thoát khỏi người xấu, tránh bị xâm hại