Phát động cuộc thi “Mẹ trong tâm trí con” và “Chiếc ô tô mơ ước”