“Thiết kế lì xì hạt giống” – Cuộc thi mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc