Thông báo hỏa tốc về việc nghỉ học phòng chống dịch viêm phổi cấp