THÔNG TIN TUYỂN CHỌN ĐỘI TUYỂN THAM DỰ KỲ THI “OLYMPIC TOÁN VÀ KHOA HỌC QUỐC TẾ LẦN THỨ 14 – IMSO 2017” TẠI SINGAPORE