Trẻ em Na Uy, Thuỵ Điển học giáo dục giới tính từ… mầm non