Tuyên dương và trao giấy chứng nhận cho học sinh tích cực tham gia phong trào thiện nguyện